Kredyty i pożyczki umorzone z mocy prawa i rozsądku